ליקויי בניה

 
מזל טוב! קניתם בית או דירה חדשה או יד שנייה!
 
 

גם בדירה יד ראשונה מקבלן ייתכנו ליקויי בנייה

 
 
 
צר לי לאכזב אתכם. לא הכול נראה ורוד ויפה ויש הפתעות בחיים. רגע לפני שאתם חותמים על מסירת הדירה לקבלן ו/או חותמים על חוזה דירה או בית יד שנייה, יש כמה עובדות שאתם צריכים לדעת, ומאוד חשוב שתדעו, על הדירה או הבית שאתם רוכשים.

חובה להזמין מפקח מוסמך לליקוי בנייה ולבדק בית לבדיקה מקיפה של הנכס, שכן דירה חדשה מקבלן אינה בהכרח דירה ללא ליקויי בנייה, והנתונים בישראל בהחלט מראים שברוב הדירות החדשות מתגלים ליקויי בנייה, שפוגעים בערך הנכס ובבטיחות התאמה לתקנים לתוכניות ולמפרטים. אל תסתמכו על המילה של הקבלן!!!

בחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 מוגדרים ליקויי הבנייה: פער בין מה שהובטח בחוזה המכר לרוכש הדירה ובין מה שקיים בשטח, בפועל. ליקויי הבנייה יכולים לבוא לידי ביטוי בצנרת המבנה, באיכות הגימור, בשלד המבנה, בפער בין התוכניות שאושרו לבין מה שנבנה בפועל, או במגוון רחב של תקלות ומה שאינו עומד בנדרש, על פי התקנים ותוכניות ומפרטי הבנייה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בדיקת ליקויי בנייה בדירת יד שנייה

 
 
 
בדיקת דירת יד שנייה היא צעד חובה לפני כל קניית נכס יד שניה וככל משמדובר בנכס ישן יותר, כך הבדיקה חשובה יותר. בדיקת דירת יד שנייה חוסכת עוגמת נפש, הוצאות כספיות רבות בעתיד וטרחה. את הבדיקה מומלץ לבצע לפני ההחלטה על רכישת הדירה. כך, אם יתגלו הליקויים לאחר הרכישה, ייאלץ הקונה להשקיע משאבים וכספים רבים בתיקון הליקויים.

בסיכום הבדיקה תקבלו חוות דעת מקצועית ומפורטת. לאור תוצאות הבדיקה תוכלו להעריך את מחירה הראלי של הדירה.
 
 
 
 
 

כיצד מתבצעת הבדיקה?

 
 
 
בדק בית מקצועי יאתר ליקויים בבנייה, החל מליקויים בולטים שניתן לאתר גם בעין בלתי מקצועית, וכלה בליקויים שרק מכשור הנדסי וציוד טכנולוגי משוכלל יכול לאתר. הבדיקות כוללות איתור ליקויים באיטום ובבידוד, ליקויים בריצוף – שיפועים לא נכונים, רצפה שאינה מפולסת, שינוי בגוון הריצוף, חריגות בנייה וסטיות מן התכנונים שאושרו, בעיות בצנרת כמו נזילות, רטיבות, ליקויים ברשת החשמל ועוד. לשם ביצוע הבדיקות, צריך להשתמש במיטב הטכנולוגיות החדישות ובמכשירים משוכללים שפותחו במיוחד לשם איתור ליקויים אלו.

בדיקה זו כוללת התייחסות מפורטת לכל הליכי התכנון והבנייה והתשתיות, והיא בוחנת בין יתר פרמטרים כגון: רמת ביצוע, איכויות בנייה, בדיקת תשתיות, איתור ליקויי בנייה וכדומה. יש לציין שכל הבדיקות בדירה או בנכס הם בדיקות אל הרס, זאת אומרת: לא שוברים, לא חופרים, לא חורצים ולא הורסים...
 
 
 
 
 

הפקת דוח בדק בית ומסירתו למזמין

 
 
 
דוח בדק בית כולל פירוט מלא של הליקויים בביתכם וחריגות מתקני בנייה מחייבים לפי התקן הרשמי. כמו כן יפורטו בעיות בבנייה בהתאם לתקנות התכנון והבנייה, תקנים מחייבים של מכון התקנים, והנדרש לפי כללי העבודה הנכונים והמתבקשים, וכן חריגות מהמפרט הטכני והקבוע בהסכם המכר.

הדוח מציין את הליקויים בנכס כולל צילום ותיעוד של הליקוי, פירוט של כל הפרמטרים מהמכשור והציוד המיוחד, וכן עלות הליקויים, כיצד לתקנם, פרק הזמן הדרוש לתיקון וכן האם זה מחייב עלויות נוספות כגון פינוי והובלה, יציאה לבית מלון במהלך התיקונים וכיוצ"ב.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תקופת האחריות הקבועה בחוק בגין ליקויי בנייה

 
 
 
בהתאם לקבוע בחוק המכר (דירות) ישנן שתי תקופות אחריות הנוגעות לליקויי בנייה:
 • תקופת הבדק - שלגביה קובע החוק פרקי זמן שונים בהתאם לטיב הליקוי
 • תקופת אחריות הממשיכה עוד 3 שנים מעבר לתקופות בדק הבית
ישנה הפרדה בין תקופת האחריות לתקופת הבדק: תקופת הבדק הינה "תקופה שתחילתה מעת מסירת הדירה ומחולקת למספר שנים בהתאם לטיב הליקוי, כמפורט בהמשך". תקופת האחריות-"תקופה של 3 שנים שתחילתה בתום תקופת הבדק".
 
להלן פירוט תקופת הבדק בהתאם לרכיבי הבנייה השונים, (יובהר שתקופת האחריות הנה תוספת של שלוש שנים מעבר לתקופות הבדק כמפורט להלן):
 1. ליקויי בנייה במוצרי מסגרות ונגרות, לרבות אלומיניום ופלסטיק – שנתיים;
 2. ליקוי בנייה בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעות ושחיקה – שנתיים;
 3. כשל בתפקוד ובעמידות של מכונות ודוודים – שלוש שנים;
 4. ליקוי בפיתוח חצר, לרבות שקיעות, בין השאר של מרצפות בקומת קרקע, בחניות, במדרכות ובשבילים בשטח הבניין, וכן ליקויים במשטחים מחומרי גימור שונים – שלוש שנים;
 5. כשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות הבידוד התרמי – שלוש שנים;
 6. כשל במערכות צנרת, לרבות מים, מערכת הסקה ומרזבים, דלוחין וביוב – ארבע שנים; לעניין זה, “כשל” – לרבות נזילות;
 7. כשל באיטום המבנה, לרבות בחללים תת-קרקעיים, בקירות, בתקרות ובגגות, לרבות גגות קלים עם סיכוך – ארבע שנים;
 8. סדקים ברוחב גדול מ-1.5 מ”מ ברכיבים לא נושאים – חמש שנים;
 9. התנתקות, התקלפות או התפוררות של חיפויי חוץ – שבע שנים;
 10. כל אי-התאמה אחרת שאינה אי-התאמה יסודית – שנה אחת.

לפי חוק ההתיישנות, בכל מקרה, רוכש הדירה רשאי לתבוע את קבלן הבניין או היזם במשך תקופה של 7 שנים, בנוגע לליקויי בנייה יהא אשר יהא טיב הליקוי. במקרים מיוחדים, בעיקר כשקיימים ליקויים נסתרים או יסודיים אזי ההתיישנות מתחילה מרגע שהליקוי התגלה לראשונה ולמעשה אין מגבלת התיישנות.

ואולם, לפי סעיף 4 לחוק המכר (דירות) במקרים מיוחדים, משנמצאה "אי התאמה יסודית" תהיה תוארך תקופת ההתיישנות ל- 20 שנה ובמקרים מסוימים, כאשר הקונה הוכיח כי מקור אי ההתאמה הוא בתכנון בעבודה או בחומרים, אף מתחילה ההתיישנות מרגע שהליקוי התגלה לראשונה ולמעשה אין מגבלת התיישנות.

המזמין מוסר את הדוח לקבלן מרגע שקיבל המזמין את הדוח מוסרו לקבלן לשם תיקון הליקויים שנתגלו בנכס. במידה והקבלן אינו מתקן את הליקויים, מכל סיבה שהיא, הלקוח ישקול הגשת תביעה מכיוון שהלקוח שילם על הדירה לפי חוזה מסודר עם מפרטי טכני וחוזה ברורים.

במידה והלקוח מקבל דירה שאינה עומדת בחוזה ובתנאים אז הקבלן מפר את ההסכם שעליו הוא חתם ללקוח יש עילה לתביעה מול הקבלן בבית המשפט עם הדוח הליקויים של בדק הבית.
 
 
 
 
לפרטים נוספים, ניתן ליצור קשר באמצעות האתר או להתקשר: 050-6957025